Wat is een laryngeal cleft?

Wat is een laryngeal cleft?

Bij een larynx cleft (laryngeal cleft of spleet in het strottenhoofd) is er onder de stembanden een verbinding tussen de slokdarm en de luchtpijp. Hierdoor komt doorgeslikt drinken gemakkelijk in de longen terecht.

Over laryngeal cleft (larynx cleft)
Normaal gesproken zorgt het strottenhoofd (larynx) ervoor dat doorgeslikt eten en drinken direct via de slokdarm in de maag terecht komt. Bij een larynx cleft zit er een spleet in het strottenhoofd onder de stembanden. Deze spleet vormt een verbinding tussen de luchtpijp en de slokdarm, waardoor voedsel vanuit de slokdarm makkelijk in de luchtwegen en longen terecht kan komen. Hierdoor verslikt uw kind zich steeds. De spleet kan verschillen in lengte; hoe langer de spleet, des te ernstiger zijn de klachten. Een korte laryngeal cleft (larynx cleft) hoeft soms niet te worden behandeld. Een langere spleet kan levensbedreigend zijn.

Oorzaken
Een larynx cleft is een aangeboren afwijking. Het is meestal niet erfelijk. Het komt vaker voor bij kinderen met een spleet in de lip, de kaak of het gehemelte (schisis).

Diagnose stellen
De diagnose wordt gesteld door middel van een kijkoperatie. Deze ingreep heet een laryngotracheoscopie. Ook beoordeelt een logopedist hoe het slikken gaat bij uw kind, en wordt er een speciale röntgenfoto gemaakt.

Behandeling
De behandeling heeft als eerste doel het voorkomen van verslikken. Dat kan door vloeistoffen dikker te maken. Soms kan uw kind niet zelf  eten of  drinken vanwege de cleft. Uw kind krijgt dan voeding door een slangetje dat via de neus naar de maag gaat: een neusmaagsonde. Als uw kind zich blijft verslikken, moet met een operatie de cleft gesloten worden.

Tijdens de operatie wordt de larynx cleft dichtgemaakt. Dit is een lastige operatie en kan soms lang duren. Na de operatie moet uw kind vaak een of twee nachten op de intensive care blijven.
Wanneer uw kind lange tijd niet goed heeft kunnen slikken, heeft hij of zij misschien logopedie nodig. Kinderen met een larynx cleft blijven ook na de behandeling lang onder controle.